Styret 2016/2017

  Styret for Kiwanisåret 2016-2017

Fra venstre: Axel Larssen, Torstein Anholt ,Eivind Djupvik, Jan Magne Nakken, Darren Litherland, Tor Henning Øberg. Kaare Jønland var ikke tilstede da bildet ble tatt.

President:                           Jan Magne Nakken

Neste President:                         ?

Forrige President:             Axel Larssen

Sekretær:                           Darren Litherland

Kasserer:                            Kaare Jønland

Styremedlemmer:             Tor Henning Øberg

                                             Eivind Djupvik

                                             Torstein Anholt