Komiteer 2016/2017

KOMITEER

KOMITEMEDLEMMER: 
Pressekont.

 

Ragnar Askum, Øyvind Ottestad
PROGRAM

 

 

Per Garder, Gunnar Styrerud., Svein Hundstuen., Statius Jansen, Terje Nord og Øivind Tjøm

President kan møte i alle komiteer (om ønskelig)

 

 

Finans

 

Jan Magne Nakken, Tore Ulf Larsen, Kaare Jønland

 

KALENDER

PRODUKSJON

 

 

Torstein Anholt, Statius Jansen, Axel Larssen, Svein Hundstuen.

 

 

KALENDER

SALG

Koordinering

Torstein Anholt/Tore Ulf Larsen –   (Klubbsalg)

 

 

Hus

 

Einar Klinkenberg, Svein Hundstuen og Gunnar Løvenhjelm

 

HUMANITÆR

 

Eivind Djupvik, Gunnar Styrerud, Arne Johan Asmyhr

 

PR / Vekst Rune Larsen og klubbens styre

 

Redaksjon og Web

 

Øyvind Ottestad, Darren Litherland
Musikk Tor Henning Øberg, Tore Ulf Larsen, Øivind Tjøm

 

Ridning

 

Olav Tomas Moen, Torstein Anholt, Ragnar Askum

 

Seiling og sjøspeiderne

 

Svein Hundstuen, Øyvind Ottestad
Sommer-avslutning

 

Gunnar Løvenhjelm, Ola Berge, Statius Jansen
KC BLANCAS JULEMARKED

 

KC Blanca + KC Tønsberg
KIWANIS-FESTIVALEN

 

Øyvind Ottestad, Øivind Tjøm + samarbeid med KC Blanca

 

Ærespriser / Utmerkelser Øivind Tjøm, Øyvind Ottestad og Presidenten