Klubben vår

 

Kiwanis Club Tønsberg.

Kiwanis Club Tønsberg er et ledd i den internasjonale, verdensomspennende humanitære organisasjonen Kiwanis.

Etter iherdig arbeid fra Kiwanis Club Horten ble Kiwanis Club Tønsberg organisert 6. november 1969. I sin tur har klubben hatt gleden av fadderskap til Kiwanis Club Sandefjord i 1971 og dameklubben Kiwanis Club Blanca Tønsberg i 1993. I 2001 sponset klubben dannelsen av en kiwanisklubb i Riga, Latvia.

 

Inntektsgivende aksjoner som grunnlag for humanitær innsats har i hele klubbens historie vært sentralt i klubbens arbeid.

 

For tiden gir bingovakter, Kiwanisfestivalen på Fjærholmen, Nissetorg og, fremfor alt, salg av adventskalenderen klubben økonomisk grunnlag for humanitær innsats. Dekkskift vår og høst har også i en årrekke vært populært og inntektsbringende. Nå mangler vi dessverre et egnet sted for dette arbeidet og det er derfor uvisst om denne aktiviteten kommer igang igjen.

 

En meget lang rekke institusjoner og organisasjoner i vårt nærmiljø har kunnet glede seg over betydelige økonomiske tilskudd til sitt arbeide. Frelsesarmeens sosialtjeneste har vært, og er, en gjenganger i så måte. Østegaard M.S.-senter var sentral, også på det personlige plan, inntil institusjonen dessverre ble nedlagt i 2001. Den flotte atriumshagen som klubben anla i 1992 gleder fremdeles stedets nåværende brukere.

 

Innsats for barn og unge, og da særlig for dem med forskjellige hadikapp, har høy prioritet i klubbens arbeid. Dette gir seg utslag i samarbeid med musikkaktivitetene på Sidebygningen ved Teie Hovedgård, handikapp-ridningen på Hesby Ridesenter og handikappseilingen på Fjærholmen.

 

Fra 2001 har klubben årlig delt ut en ærespris til en person utenfor Kiwanis for fortjenstfullt arbeid for barn og unge.

 

I kiwanissammenheng internasjonalt har klubben hatt gleden av å stå som arrangør for Kiwaniskonvent Norden i 1984 og 2006.

 

Klubben har ukentlige møter i eget klubblokale. Foruten det humanitære arbeidet legges det vekt på et godt og utviklende miljø med foredrag, bedriftbesøk og forskjellige aktiviteter. Klubben har et ganske stabilt medlemstall på rundt 30 medlemmer, hvorav 5 chartermedlemmer.