Årsmøte for KC Tønsberg 2016

 

Kiwanis Club Tønsberg avviklet sitt årsmøte for kiwanisåret 2015/2016 mandag 26. september med mannsterkt fremmøte i nytt møtelokale.

Årsberetningen forteller også denne gang om et meget aktivt kiwanisår med 38 ordinære møter, festival på Fjærholmen, sommeravslutning, årsmøte, besøk på Berg fengsel, Jarlsberg Hovedgård og museet på Vallø.

I tillegg til foredrag fra egne medlemmer har vi hatt lærerike og interessante foredrag av nasjonalt kjente foredragsholdere med temaer fra fjern og nær, fra Færder nasjonalpark til fjellandet Butan. Vi har også hatt gleden av å ha våre damer med på en rekke av våre arrangementer.

Klubbens avskilte regnskaper for egen drift og humanitære formål var på forhånd gjennomgått i eget møte av klubbens eksterne, autoriserte regnskapsfører, og ble derfor godkjent uten kommentarer.

Klubbens humanitære innsats retter seg mot forhold der det offentlige kanskje ikke strekker godt nok til, og da primært mot barn og ungdom. Gjengangere som mottakere av støtte har også i år vært Frelsesarmeen, Kirkens bymisjon og flere ungdomsklubber i vårt nærområde, og beløper seg til over kr. 171.000,-

Hovedgrunnlaget for klubbens evne til økonomisk støtte ligger i salget av Kiwanis adventskalender, som nå, etter 45 år, vel kan ansees å høre til våre juletradisjoner.

Det nye styret ser slik ut:

Jan Magne Nakken, president

Axel Larssen, forrige president

Darren Litherland, sekretær

Kaare Jønland, kasserer

Tor Henning Øberg, styremedlem

Eivind Djupvik,                «

Torstein Anholt,              «

Avgående president takket Arnt Ivar Hanssen for hjelp i starten på sin presidentperiode med blomster.

Den nye presidenten takket sin forgjenger, Axel Larssen, for utmerket innsats i sine 2 presidentår med blomsteroverrekkelse. Blomster ble det også til Gunnar Løvenhjelm og Einar Klinkenberg for sin innsats for et meget godt miljø ved tilberedelser og servering av litt vått og tørt ved alle anledninger. En spesiell takk ble det også til Svein Hundstuen som har stått for det omfattende arbeidet med flytting fra vårt gamle møtested i 30 år. Takk også til Darren Litherland, som for sitt utmerkede organisasjonsarbeid har mottatt Øienmedaljen.

Ref. Ragnar Askum