Gavedryss fra Kiwanis

Den internasjonale, humanitære organisasjonen Kiwanis kunne i 2015 feire sitt 100 års jubileum og sine 50 år i Norge. I den anledning besluttet Kiwanis Club Tønsberg å gi en jubileumsgave på kr. 50.000 til humanitære formål. Dette ble gjort kjent i oktober i fjor og resulterte snart i en rekke søknader. Klubben besluttet å fordele beløpet til 4 forskjellige tiltak som alle rettet seg mot barn og ungdom i vårt nærmiljø.

På årets første klubbmøte fortalte presidenten, Axel Larssen, innledningsvis de inviterte gavemottakerne litt om Kiwanis’ omfattende humanitære engasjement internasjonalt, som også vår klubb er en del av. Men at vi som første prioritet har tiltak lokalt for barn og ungdom som kan trenge litt ekstra hjelp, i tankene.

Så til gaveoverrekkelsene:

  • Vestfold Tourettesforening v/Monica I. Theimann, kr. 10.000,- til tiltak for personer som har problemer med ukontrollerte bevegelser.
  • Langelistiftelsen v/Tone Korsberg Carlsen og Espen Smedsrud som driver Langeli Fritidsgård i Hof som gir opphold til barn og ungdom, kr. 10.000,-
  • Åshild Skulestad Hansen, tiltak for overvektige og vanskeligstilte barn, 15.000,-
  • Terapiridningen v/Sylvi Solheim og Christina Kjærgaard, kr. 15.000,- til spesialtilpasset sadel for barn, til hest tidligere bekostet av Kiwanis Club Tønsberg.

Med dette var den oppsatte jubileumsgaven i mål, men det var nok en gjest tilstede, nemlig Eric Laetare fra Kirkens Bymisjon, som kunne takke for kr. 15.000,-, som humanitærkomiteen hadde funnet midler til i sitt ordinære budsjett.

De enkelte gavemottakerne takket tilbørlig for gavene.

Etter en enkel bevertning og meget god stemning, rundet presidenten av et meget vellykket kiwanismøte.

Ref. Ragnar Askum.

IMG_8108

Fra venstre: Åshild Skulstad Hansen, Sylvi Solheim, Christina Kjærgaard, Monica I. Theimann, Tone Kosberg Carlsen, Espen Smedsrud, Eric Laetare og president Axel Larssen.