Burn Camp P

Kiwanis støtter brannskadde barn

Norsk Forening For Brannskadde (NFFB) arrangerer årlig Burn Camp for mennesker som lever med arr etter brannskader.

Om Burn Camp sier de:

Burn-camp-activities-2
Ideen kommer opprinnelig fra Amerika. Sykepleiere, fysioterapeuter og andre som jobbet ved Brannskadeavsnittet (BSA) på Haukeland Universitetssykehus(HUS) tok initiativet. De hospiterte på leirer i Europa både med og uten barn, og jobbet hardt i mange år for å få i gang Burn Camp i Norge. I 2001 klarte de det, og det har siden blitt et årlig arrangement. Økonomisk var de første Burn Camp’ene finansiert av ulike sponsorer som ga større eller mindre summer, og Kiwanis har støttet oss fra 2004. I dag er Kiwanis District Norden hovedsponsor, og vi får noen små gaver fra andre givere. Fram til 2006 lå Burn Camp under BSA sin drift, men under nedskjæringene det året ble alle midler fjernet fra dette prosjektet. NFFB har siden det stått bak tilbudet til landets brannskadede.

Støtten til Burn Camp gis av de enkelte Kiwanisklubber; den er regulert gjennom en egen avtale som evalueres og fornyes jevnlig.

Les avtalen her: Samarbeidsavtale Burn Camp

Burn Camp sommerleir 2015 arrangeres i Stavern, i uke 26

// //